• საკონსტიტუციო კომისია

  • საკონსტიტუციო კომისია

  • საკონსტიტუციო კომისია

  • საკონსტიტუციო კომისია

  • საკონსტიტუციო კომისია

  • საკონსტიტუციო კომისია

საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის შესახებ კანონპროექტის მომზადების მიზნით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისია, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის , დავით უსუფაშვილის თავმჯდომარეობით, 2013 წლის 27 დეკემბერს შიქმნა. კომისიაში 58 წევრია და კომისიის 5 სამუშაო ჯგუფია.